đất công nghiệp

UBND Long An điều chỉnh hơn 84 ha đất dân cư thành đất công nghiệp

Long An điều chỉnh hơn 84 ha đất dân cư thành đất công nghiệp

Mới đây, UBND Long An đã đồng ý cho Công ty TNHH Hải Sơn điều chỉnh tăng diện tích đất công nghiệp và giảm diện tích đất dân cư – nhà ở công nhân đối với Khu công


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản