ô tô việt nam

Các mẫu ô tô dừng bán hẵn tại Việt Nam đầu năm 2018

Các mẫu ô tô dừng bán tại Việt Nam đầu năm 2018: Suzuki Swift

Mẫu ô tô dừng bán tại Việt Nam đầu năm 2018 tiếp theo là Nissan Juke. Crossover đầy cá tính gia nhập thị trường Việt từ năm 2012. Tuy nhiên, chịu chung cảnh ế ẩm như các mẫu xe

Các mẫu ô tô không còn bán tại Việt Nam đầu năm 2018

Các mẫu ô tô dừng bán tại Việt Nam đầu năm 2018: Suzuki Swift

Mẫu ô tô dừng bán tại Việt Nam đầu năm 2018 tiếp theo là Nissan Juke. Crossover đầy cá tính gia nhập thị trường Việt từ năm 2012. Tuy nhiên, chịu chung cảnh ế ẩm như các mẫu xe


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản