Hỏi đáp :Điều chỉnh giá hợp đồng trong xây dựng được quy định như thế nào?

Hỏi: Tôi đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Tôi muốn hỏi hiện nay pháp luật quy định như thể nào về việc điều chỉnh giá ?

Đặng Văn Tú (Tuxdcb@gmail.com)

điều chỉnh giá của hợp đồng xây dựng
Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ

Trả lời:

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, theo đó đối với các hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết, không được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương, giá vật liệu…

Trường hợp tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài không do lỗi của nhà thầu gây ra (chậm giải phóng mặt bằng không phải lỗi nhà thầu, ngân sách không bố trí vốn kịp thời) thì các bên có thể thương thảo, đàm phán điều chỉnh giá đối với những khối lượng công việc thực hiện trong khoảng thời gian tiến độ bị kéo dài (thời gian gia hạn thêm) trên nguyên tắc bảo đảm sự công bằng về quyền lợi của các bên.

Bộ Xây dựng

(Theo Xây dựng)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản