Tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên đề xuất đưa 3 khu dân cư ra khỏi quy hoạch

Tỉnh Hưng Yên đề xuất đưa 3 KCN ra khỏi quy hoạch

Mới đây, theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Hưng Yên đã rà soát việc triển khai Quy hoạch phát triển khu công nghiệp (KCN) của tỉnh đến năm 2020. Hiện tại, KCN Phố


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản