Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước

Vừa qua, đã ban hành Công văn số 7519/BTC-QLCS nhằm hướng dẫn UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về cách xác định giá khởi điểm để đấu và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước (SHNN).

giá khởi điểm khi đấu giá quyền sử dụng ​đất
Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn cách xác định giá khởi điểm khi đấu giá quyền sử dụng
đất thuộc SHHH. Ảnh: Dân Việt

Theo đó, mức giá khởi điểm để chuyển nhượng cơ sở hoạt động sự nghiệp, trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả ) được thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Nghị định 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/6/2009; Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/3/2010 về việc bán đấu giá tài sản; Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/01/2007; Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/10/2008 về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc SHNN và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc xác định mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp di dời do vấn đề ô nhiễm môi trường, theo quy hoạch xây dựng đô thị được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/12/2010 kèm theo Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, các cơ sở này phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị và các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành.

Bên cạnh đó, việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 được thực hiện nhất quán theo Thông tư số 02/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/01/2015 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2012/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/03/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đấtt. Còn việc xác định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BTC được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc phân loại các trường hợp để hướng dẫn trong việc xác định giá khởi điểm để tiến hành đấu giá đối với từng nhóm tài sản, quyền sử dụng đất nêu trên là tuân thủ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản và phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ với mục đích tạo ra sự công khai, minh bạch, rõ ràng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai với Nhà nước.

(Theo Báo Xây dựng Online)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản