xử lý nhà đất

Thu hồi hàng trăm địa chỉ nhà, đất thuộc SHNN tại Tp.HCM

Thu hồi hàng trăm địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Tp.HCM

UBND Tp.HCM cho biết, trong năm 2015, thành phố sẽ triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà đất (chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi, bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất) đối với


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản