Hỏi đáp :Đất mua thêm có được miễn giảm tiền sử dụng đất?

Hỏi: Gia đình tôi có dự định mua lại mảnh đất nông nghiệp sát trong khu dân cư để ở. Mảnh đất này thuộc tỉnh gia đình tôi đang sống nhưng không cùng địa phương. Nếu gia đình tôi mua miếng đất đó rồi có thể làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở không?

Tôi thay ba tôi lên văn phòng địa chính huyện nơi gia đình đang sống và được tư vấn muốn được miễn giảm thì phải lên Sở LĐTBXH xin giấy phép và họ nhắc là chỉ được miễn giảm 1 lần. Ba tôi thuộc diện đối tượng chính sách nếu đứng tên có thể được giảm tiền sử dụng đất không?

Hồi năm 1991 ba tôi được xã cấp miếng đất không phải nộp TSDĐ và đến 2009 gia đình đã được cấp sổ đỏ đứng tên ba tôi. Vậy trường hợp này ba tôi có còn được giảm tiền sử dụng đất nữa không? Hiện tôi đang chuẩn bị hồ sơ để lên Sở LĐTBXH xin giấy phép miễn giảm TSDĐ. Nếu trên đó họ cấp phép cho để được hưởng chế độ thì sẽ được miễn giảm đúng không?

Bạn đọc ở Bắc Giang

miễn giảm tiền sử dụng đất
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trả lời:

Về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, Khoản 1 Điều 11 và Khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, Khoản 1 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: “1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.”

Thông tư 76/2014 tại Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất

Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau: 1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

Như vậy, việc miễn giảm tiền sử dụng đất chỉ được thực hiện một lần đối với các đối tượng được miễn giảm. Trường hợp của ba bạn đã được miễn giảm 1 lần nên sẽ không thuộc đối tượng được miễn giảm.

Ngoài ra, bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính  sau:

*Thuế thu nhập cá nhân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế năm 2014 quy định mức thuế suất áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2%. Luật này có hiệu lực vào đầu năm 2015

*Lệ phí trước bạ (Thông tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC)

Mức đóng lệ phí trước bạ là 0,5% giá tính trước bạ theo quy định của UBND cấp tỉnh.

*Lệ phí công chứng (Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP)

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng mức phí phải nộp tính trên giá trị quyền sử dụng đất theo ngạch giá.

*Phí, lệ phí hành chính nhà nước khác

Các quy định về thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng không có quy định về việc miễn, giảm đối với các đối tượng chính sách.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội
(Theo Lao động)

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản