nên massage các huyệt nào

Những ‘siêu huyệt’ cần massage hằng ngày có thể chữa bách bệnh

Vị trí huyệt Quan nguyên: Nằm ở vùng hạ đan điền, trên đường trục giữa cơ thể, dưới rốn 3 thốn (khoảng 7 -8cm). Bạn chỉ cần đặt 4 ngón tay sao cho ngón đầu tiên chạm rốn, vị


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản