nhận dạng thương hiệu

Ngành tiếp thị sẽ bị trí tuệ nhân tạo tiêu diệt nếu như không biết thích nghi

  “Về mặt lý thuyết, AI đã có thể viết được mọi nội dung quảng cáo, phim truyện, sách, công thức và bài hát, theo cách chúng chưa từng được viết từ trước đến nay.” Ông cho biết.

Bốn lợi ích của việc lắng nghe trên mạng xã hội

Chuyên sâu phân tích những cuộc thảo luận hơn có thể giúp các nhà phát triển sản phẩm xác định những khoảng trống trên thị trường. Ví dụ, báo cáo phân tích cho thấy một xu hướng mới,


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản