quyền sử dụng đất

Thu hồi hàng trăm địa chỉ nhà, đất thuộc SHNN tại Tp.HCM

Thu hồi hàng trăm địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Tp.HCM

UBND Tp.HCM cho biết, trong năm 2015, thành phố sẽ triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà đất (chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi, bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất) đối với

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc SHNN

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 7519/BTC-QLCS nhằm hướng dẫn UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về cách xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản