Tín dụng nhà đất

Tín dụng nhà đất tăng nhanh: Mừng hay lo?

Tín dụng bất động sản tăng nhanh: Mừng hay lo?

Theo thống kê, tín dụng bất động sản hiện đang cao hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 10,22%. Nhiều người cho rằng đây là một dấu hiệu tích cực của thị trường, tuy nhiên, cũng

Tín dụng nhà đất tăng: Thị trường có đủ sức hấp thụ?

Tín dụng BĐS tăng: Thị trường có đủ sức hấp thụ?

Tín dụng cho bất động sản (BĐS) không phải tới bây giờ mới bắt đầu được khơi thông. Tuy nhiên, có khả năng các dòng chảy từ đầu năm tới nay chỉ được đánh giá ở mức “cầm


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản