Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KCNC

Bên cạnh 3 Hòa Lạc (), Đà Nẵng, Tp.HCM, Việt Nam sẽ có thêm 3 được thành lập tại Hà Nội, và Bình Dương.

Ngoài khu công nghệ cao Hòa Lạc đang được triển khai, Hà Nội sẽ có thêm một khu công nghệ cao khác

Ngày 8/6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt tổng thế phát triển khu công nghệ cao (CNC) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo định hướng trong thời gian tới, sẽ tăng cường đầu tư, tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ các khu CNC quốc gia, bao gồm 3 khu CNC là Hòa Lạc (Hà Nội), Tp.HCM và Đà Nẵng.

Đồng thời, sẽ thành lập các khu CNC do tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng. Các dự án này đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhất là nguồn vốn để đầu tư. Đó là Khu CNC Sinh học Hà Nội (Hà Nội), Khu CNC chuyên ngành sinh học Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) và Khu CNC Ascendas-Protrade tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập khu CNC, xây dựng đề án gửi Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức thẩm định để trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Để thực hiện Quy hoạch này, Thủ tướng cũng đã quyết định một số giải pháp chủ yếu, như tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với khu CNC; tăng cường phân công, phân cấp đối với chính quyền tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trong quản lý khu CNC.

Đối với vốn đầu tư cho các dự án này, Thủ tướng yêu cầu phải đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, khuyến khích xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tham gia phát triển các khu CNC. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đồng bộ của các khu CNC quốc gia.

Đối với các khu CNC do các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn xã hội hóa, hình thức và tổng mức đầu tư sẽ do các tỉnh, TP quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật.

(Theo Đầu tư chứng khoán Online)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản