Hà Nội

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KCNC

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao

Bên cạnh 3 khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Đà Nẵng, Tp.HCM, Việt Nam sẽ có thêm 3 khu công nghệ cao được thành lập tại Hà Nội, Đồng Nai và Bình Dương. Ngoài khu công


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản