khu công nghệ cao

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KCNC

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao

Bên cạnh 3 khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Đà Nẵng, Tp.HCM, Việt Nam sẽ có thêm 3 khu công nghệ cao được thành lập tại Hà Nội, Đồng Nai và Bình Dương. Ngoài khu công


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản